Fem que els tràmits no siguin un problema

Crear una empresa o societat o haver-ne de fer modificacions legals comporta un seguit de tràmits legals que poden dificultar la posada en marxa d’un negoci. Nosaltres ens encarreguem que aquests tràmits no siguin un problema a l’hora de tirar endavant les decisions. Fem les gestions necessàries per tal que no hi hagi sorpreses per part de cap agent implicat.

  • Estudi i confecció d’estatuts socials.
    Constitució de tot tipus de societats mercantils i civils.
  • Estudi, confecció i tramitació d’ampliacions de capital, reduccions de capital, modificacions
    estatutàries, canvis de domicili social, etc.
  • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes mercantils.
  • Redacció de les actes i certificacions dels acords de les juntes de socis / accionistes.
  • Tramitació i inscripció d’escriptures públiques al registre mercantil.