S’extendrà l’ús de la factura electrònica a totes les operacions entre empresaris i professionals.

En el BOE del 29 de setembre de 2022 s’ha publicat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que amplia l’àmbit subjectiu de l’obligació d’emetre factures electròniques. Aquesta ampliació no tindrà efectes immediats ja que abans l’Estat espanyol haurà d’obtenir una excepció de la normativa comunitària Leer más…