Per que els autònoms puguin accedir a la prestació d’atur hauran de tenir cotitzats almenys dotze mesos per la contingència de cessament d’activitat, estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i, en el cas que es tracti d’un cessament d’activitat definitiu, no poden haver superat l’edat legal de jubilació que el 2023 es de 66 anys i 4 mesos o be de 65 anys si s’hagués cotitzat almenys 37 anys i 9 mesos. » LLEGIR MÉS …»

Categorías: Laboral