Entres les noves normes de cotització a la Seguretat Social per el 2023 destaquem la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, amb algunes excepcions. » LLEGIR MÉS …. »

Categorías: Laboral