El BOE del 24 desembre ha publicat la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Entre les mesures que seran d’aplicació a partir ja d’aquest mes de gener, destaca l’increment de tributació  dels rendiments del capital en l’Impost sobre la renda, la reducció de l’Impost de societats a les entitats amb un volum de negoci de menys de 1.000.000 euros i la flexibilització dels requisits per recuperar l’IVA dels crèdits incobrables. » LLEGIR MÉS …»

Categorías: Fiscal