Dins del sector de la construcció un dels aspectes que més dubtes genera és el tipus impositiu de l’IVA que s’ha d’aplicar a les obres de reforma de pisos en funció del tipus d’obra realitzada i de les característiques de l’habitatge.

Detallen a continuació quin es el tipus d’IVA aplicable a cada operació: «LLEGIR MÉS … »

Categorías: Fiscal