Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclosos. S’estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període que no seran carregats interessos de demora. ” LLEGIR MÉS .. ”

Categorías: Fiscal