Amb data 31 de desembre de 2020, s’ha publicat al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, que incrementa l’impost sobre societats per a grans grups empresarials, incrementa en tres punts l’IRPF de la quota a la base de l’estalvi a partir de 200.000 euros i en dos punts l’escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d’estimació objectiva (mòduls). ” LLEGIR MÉS …”

Categorías: Fiscal