Aquesta vegada l’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga cap preferència. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini.La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries. ” LLEGIR MÉS …”

Categorías: Altres