Donat que els ERTO per força major basats en la Covid-19 tenen prevista una durada com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha publicat una nota informativa amb pautes orientatives en relació a la suspensió de contractes i reducció de jornada per força major a causa de rebrots de la Covid-19. Destaquem el següent: “LLEGIR MÉS … “

Categorías: Altres