En el BOE del dia 4 de setembre, i amb efectes des del 5 de setembre, s’ha publicat l’Ordre ICT/816/2020, de 10 d’agost, que estableix les bases reguladores dels ajuts dirigits al foment de l’emprenedoria de joves, d’ambdós sexes, de més de 16 anys i menors de 30 que no tinguin cap ocupació laboral ni es trobin estudiant o realitzant algun cicle formatiu reglat (coneguts com a “ninis”), inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Destaquem el següent: ” llegir més … “