En el BOE del 8 de juliol s’ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, que, entre altres mesures i amb efectes des del 9 de juliol, prorroga, fins el 30 de setembre del 2020, la moratòria hipotecària i sobre crèdits no hipotecaris i crèdits al consum, els contractes d’arrendament d’habitatge habitual i el bo social sobre subministraments bàsics (aigua, llum i gas). Destaquem el següent: » llegir més …»