La Sentència del Tribunal Suprem, núm. 168/2020, confirma la nul·litat d’una clàusula terra inserida en un CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA A INTERÈS VARIABLE QUE NO PODIA BAIXAR DEL 6,50%, AMB LA FINALITAT DE FINANÇAR L’ADQUISICIÓ D’UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AUTO-TAXI. “LLEGIR MÉS …”

Categorías: Jurídic