Finalment el Parlament de Catalunya ha aconseguit aprovar els pressupostos. Això, que no deixa de ser una bona notícia ja que desbloqueja partides necessàries per la despesa social, té com a contrapartida una pujada d’impostos, especialment sensible pel que fa a les successions i a les donacions, que s’ha concretat en la LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. publicada en el DOG del passat dia 30 d’abril. L’entrada en vigor s’ha produït el passat dia 1 de maig. Resumim i destaquem el següent: » llegir més … »