El Decret Llei 9/2019 de 21 de maig no ha estat validat per Parlament de Catalunya i en conseqüència ja no hi haurà, almenys per ara, les limitacions que pel preu dels arrendaments d’habitatge s’havia previst en els següents municipis de les nostres comarques: Girona, Olot, Figueres, Blanes, Sant Feliu de Guixols, Lloret de Mar i Salt, segons varem informar en el seu moment.