El Tribunal Suprem en sentència de 3 d’ octubre de 2018,  núm. 1462/2018, ha considerat que les prestacions per maternitat de la Seguretat Social estan exemptes en virtut de l’ artícle 7.h) de la Llei de l’IRPF.

Considerem que la majoria de mares que hagin tributat en la seva declaració de l’I.R.P.F  per aquestes  prestacions, en els exercicis  del 2014 al 2017, ambós inclosos , poden sol·licitar la rectificació de l’ autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d’ ingressos indeguts així com els interessos de demora .

El termini per  sol·licitar la devolució que correspongui de l’exercici 2014 finalitza el  30 de juny del 2019.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 422 213, o per correu electrònic adreçat a :  info@agenciallagostera.cat

 

Categorías: Fiscal